fbpx
Ja til akuttsykehus

Dette kan DU gjøre!

I høst skal en viktig beslutning tas: Ja eller nei til akuttsykehus på Lillehammer. Mange lurer nå på hva de kan gjøre for å engasjere seg i sykehussaken på Lillehammer.

Koronasituasjonen gjør det vanskelig å samles i større grupper, og vi oppfordrer derfor ikke til å aksjonere fysisk. Men det er mye annet du kan gjøre!

For eksempel:

Takk for at du engasjerer deg i en viktig sak for hele Gudbrandsdalen og omegn.

Vi må bevare Lillehammer sykehus!

Lillehammer sykehus har det sterkeste og bredeste fagmiljøet i Innlandet. Det må bevares!

Fagmiljøet må ikke svekkes!

Pasientene må ha et fullgodt tilbud mens det nye hovedsykehuset bygges. Fagmiljøet må styrkes – ikke svekkes. Det sikrer Lillehammer best.

Livsviktig for lokalbefolkning og turister

Akuttsykehus på Lillehammer er livsviktig for lokalbefolkningen, og et enormt opptaksområde med tusenvis av hytteeiere og fjellturister.

Akuttsykehuset på Lillehammer er god klimapolitikk

Akuttsykehuset på Lillehammer er god klimapolitikk. Staten investerer milliarder i E6 og dobbeltspor på jernbanen til Lillehammer, hvor sykehuset ligger sentralt plassert.

Styrking av hele regionen

Et sterkt akuttsykehus på Lillehammer styrker hele regionen, og bidrar til å bygge tilbudet ved de distriktsmedisinske sentrene i Otta og Valdres.

Akuttsykehuset må samhandle med hovedsykehuset

Akuttsykehus på Lillehammer sikrer samhandling med hovedsykehuset, robust felles beredskap og et bredt medisinsk miljø som samarbeider tett

Lillehammer sykehus tiltrekker seg fagfolk og kompetanse

Lillehammer er en svært attraktiv kommune, som tiltrekker seg folk og kompetanse. Det styrker muligheten til å rekruttere nye, dyktige fagfolk.

Bevar tilbudene og miljøene rundt Lillehammer sykehus!

Et stort sykehus på Lillehammer er helt avgjørende for å bevare tilbudene og miljøene som har vokst opp rundt det.

Trygghet for pasientene i Innlandet

Akuttsykehuset må ligge nært det nye hovedsykehuset. Det gir det beste faglige samarbeidet og tryggeste tilbudet for pasientene i Innlandet.

Eneste sykehus med infeksjonsavdeling

Lillehammer er det eneste sykehuset med infeksjonsavdeling. Denne kompetansen og tilbudet er viktig for hele Innlandet og må bestå! 

Trygghet for beboere og fritidsreisende

Visste du at Lillehammer-området har flest fritidsboliger i opptaksområdet? Lillehammer sykehus gir livsviktig hjelp og trygghet til enormt mange mennesker.

Sosiale medier

Følg oss gjerne på Facebook, Instagram og Twitter!