fbpx
Ja til akuttsykehus
Ja til akuttsykehus på Lillehammer-logo

En stor seier!

Helse Sør-Øst konkluderer i sin innstilling om ny sykehusstruktur på Innlandet med at Lillehammer skal ha akuttsykehus. Vi er veldig fornøyde med å ha fått gjennomslag så langt for en så viktig sak for hele Lillehammer kommune og Gudbrandsdalen, for innbyggerne våre i hele Gudbrandsdalen, hyttefolket og turister. Den endelige beslutningen tas av styret i Helse Sør-Øst i møte 4. Februar 2021.

Dette er en svært viktig konklusjon, som ildsjeler, fagfolk og politikere i hele det store opptaksområdet vårt har kjempet for lenge. Dette vil være et løft for hele Innlandet og bidra til å sikre et best mulig tilbud for flest mulig. 

Dette har vært en lang og krevende prosess for alle byene i Innlandet. Det er en tøff beskjed for de som har kjempet for andre konklusjoner. Det har vi stor forståelse for, selv om vi er trygge på at dette er den riktige og beste løsningen. 

Akuttsykehus på Lillehammer sikrer et best mulig tilbud i et stort opptaksområde. Vi har et sterkt faglig miljø i dag, og akuttsykehuset vil styrke muligheten til å rekruttere enda flere dyktige fagfolk. Lillehammer er en attraktiv by som tiltrekker seg folk, og som vokser. Samfunnsanalysen er tydelig på at med et akuttsykehus vil Lillehammer opprettholde samme antall sysselsatte ved sykehuset. Lillehammer har et potensial for å trekke ung kompetanse til byen og dermed bidra til stabil og dyktig arbeidskraft ved sykehuset.

Vi understreker at vi har stor respekt for beslutningsprosessen som har vært svært omfattende. Argumentene har vært mange fra flere kommuner, og Helse Sør-Øst har hatt mye informasjon, innspill og fakta å fatte en god beslutning på. 

De har gått grundig inn i sysselsetting og næringsliv, regional utvikling, by- og tettstedsuvikling, miljø og klima, persontransport og infrastruktur, folkehelse, beredskap, sikkerhet og rekruttering. Det gir et veldig godt grunnlag for beslutningene som skal tas videre. Vi er trygge på at anbefalingen blir fulgt nå. 

Mange har jobbet hardt for akuttsykehus på Lillehammer over lang tid. Jeg er utrolig glad for det sterke engasjementet lokalbefolkningen har vist for sykehuset vårt, og jeg vil rette en stor takk til hver enkelt som har bidratt til å løfte frem sykehuset vårt i debatten. 

-Ingunn Trosholmen, ordfører i Lillehammer kommune

Sosiale medier

Følg oss gjerne på Facebook, Instagram og Twitter!