fbpx
Ja til akuttsykehus
Sykehusskilt. Foto: Lillehammer kommune

Hva betyr egentlig målbildet?

Hvorfor jobber vi for akuttsykehus og ikke for et hovedsykehus? Hva er det mye omtalte målbildet som mange snakker om?

I mange år har vi som bor i Innlandet diskutert sykehusstruktur. Meningene har vært mange. 

Sykehuset Innlandet, Helse Sør-Øst og regjeringen stiller seg bak det som omtales som målbildet. Målbildet er et vedtak om at det skal bygges et nytt akuttsykehus ved Mjøsbrua. Det er ikke bestemt hvor akuttsykehuset skal ligge. 

Stortingsflertallet har ikke grepet inn i vedtaket. Målbildet ligger derfor fast: Det blir et nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua. Det må vi i Lillehammer forholde oss til. 

I prinsippet har vi to valg: 

  1. Vi kan si at vi ikke deltar i kampen om å bli det nye akuttsykehuset, fordi vi mener at målbildet er feil. 
  2. Eller vi kan si at vi mener at målbildet er feil, men gitt at det ligger til grunn så mener vi at akuttsykehuset må legges til Lillehammer.

Det beste for innbyggerne og pasientene i Innlandet, og for hovedsykehuset, er at akuttsykehuset ligger i Lillehammer.

Derfor bruker vi nå mye krefter på å argumentere for hvorfor akuttsykehuset må ligge på Lillehammer, nok en gang, gitt at målbildet – som vi ikke er enige i- ligger til grunn og etter all sannsynlighet blir liggende til grunn.

Ditt engasjement er viktig. Vi håper du vil være med og kjempe for akuttsykehus i Lillehammer!

Sjekk gjerne ut disse sidene:

Sosiale medier

Følg oss gjerne på Facebook, Instagram og Twitter!