fbpx
Ja til akuttsykehus
Foto: Lillehammer kommune

Derfor er Lillehammer det beste alternativet

Det er avgjort at det nye hovedsykehuset for Innlandet skal ligge ved Mjøsbrua. Det kan vi like eller ikke like, men vi må forholde oss til det.

Nå må det besluttes så raskt som mulig at det nye, store akuttsykehuset blir plassert i Lillehammer.

Det handler om å ta vare på Innlandets sterkeste og bredeste fagmiljø i et enda større og bedre sykehus. Og det handler om å legge akuttsykehuset til et sted nært det nye hovedsykehuset, slik at det kan utvikles et tett samarbeid mellom de to til det beste for pasientene i Innlandet.

Det er viktig å beholde et stort sykehus på Lillehammer fordi det:

  • Reduserer risikoen for hele prosessen betydelig. Da vil det viktigste fagmiljøet i Innlandet bestå, mens det nye hovedsykehuset bygges. Det er avgjørende for at pasientene i Innlandet skal ha gode tilbud også i årene mellom vedtak om bygging, og til det nye hovedsykehuset kan tas i bruk.
  • Sikrer et best mulig tilbud i et enormt stort opptaksområde. Avstandene er store i opptaksområdet til sykehuset i Lillehammer. Befolkningen er stor, ikke minst fordi det finnes en enorm mengde hytter i området.
  • Er fornuftig når storsamfunnet nå investerer mange milliarder i E6 og dobbeltspor på jernbanen til Lillehammer. Disse investeringene må utnyttes. Lillehammer ligger sentralt ved E6 og Dovrebanen, og sykehuset ligger sentralt i Lillehammer. Det er god klimapolitikk.
  • Er viktig at de distriktsmedisinske sentrene i Otta og Valdres styrkes og videreutvikles. Et sterkt akuttsykehus på Lillehammer styrker regionen rundt, og vil bidra til faglig tyngde for de lokalmedisinske sentrene.
  • Sikrer samhandling med hovedsykehuset, robust felles beredskap og et virkelig bredt medisinsk miljø som samarbeider tett.
  • Styrker muligheten til å rekruttere nye fagfolk. Lillehammer er en attraktiv by som tiltrekker seg folk, og som vokser. Det gjør det enklere for ektefelle eller partner å finne seg jobb. Vi har det største fødselsoverskuddet i Innlandet. Det at vi har høyest prisvekst på boliger i Innlandet bekrefter vår attraktivitet.

Her finner du flere argumenter for hvorfor akuttsykehuset må ligge i Lillehammer.

Sosiale medier

Følg oss gjerne på Facebook, Instagram og Twitter!