fbpx
Ja til akuttsykehus
Ja til akuttsykehus på Lillehammer

Kort forklart: Dette handler saken om

Vil du sette deg inn i hva denne saken egentlig dreier seg om? Vi har satt sammen en tidslinje som enkelt forklarer hva som har skjedd så langt, og hvorfor vi mener det er avgjørende at det nye, store akuttsykehuset må bli plassert på Lillehammer.

Kommunestyret i Lillehammer vedtar høringsinnspill

27. april 2017

Kommunestyret i Lillehammer vedtar høringsinnspill

Lillehammer kommune anbefaler at man i den kommende konseptfasen utreder alternativ 2B, akuttsykehus i Lillehammer og Elverum. Alternativ 3C (Lillehammer, Gjøvik og Elverum) bør også utredes. Vurderingsdelen av saksfremlegget sendes Sykehuset Innlandet HF som høringsinnspill. Hele protokollen fra kommunestyret kan lastes ned her.

Enstemmig styrevedtak

20. oktober 2017

Enstemmig styrevedtak

Et enstemmig styre i Sykehuset Innlandet vedtar at det skal bygges nytt hovedsykehus på Mjøsbrua.

Bent Høie slår fast at hovedsykehuset skal ligge ved Mjøsbrua

4. februar 2020

Bent Høie slår fast at hovedsykehuset skal ligge ved Mjøsbrua

På en Innlands-turné i starten av februar 2020 slår helseminister Bent Høie fast at det nye hovedsykehuset skal ligge ved Mjøsbrua.

Hva skjer videre?

Når det først er avgjort at det nye hovedsykehuset for Innlandet skal ligge ved Mjøsbrua, senest bekreftet av helseministeren vinteren 2020, er det viktigste at det så raskt som mulig besluttes at det nye, store akuttsykehuset skal bli plassert på Lillehammer.

Det handler om å ta vare på Innlandets sterkeste og bredeste fagmiljø i et enda større og bedre sykehus. Og det handler om å legge akuttsykehuset til et sted nært det nye hovedsykehuset, slik at det kan utvikles et tett samarbeid mellom de to til det beste for pasientene i Innlandet.

I utgangspunktet skulle beslutningen om lokalisering av akuttsykehus foreligge før sommeren 2020. På grunn av koronasituasjonen har denne beslutningen blitt utsatt, og det forventes at Helse Sør-Øst fatter sin beslutning i løpet av høsten 2020.

Sosiale medier

Følg oss gjerne på Facebook, Instagram og Twitter!