fbpx
Ja til akuttsykehus
Lillehammer sykehus: Foto: Lillehammer kommune

Innlandets største sykehus er best egnet som akuttsykehus

Innlegg av Anders Brabrand, Lillehammer Ap. Innlegget ble først publisert i GD.

I rapporten fra Oslo Economics, bestilt av Gjøvik kommune, nevnes «korona» en enkelt gang fordi det oppgis som årsak til at beslutningen i Helse Sør-Øst er utsatt. Utover det er verken koronaviruset eller pandemisituasjonen omtalt. Den helt ferske rapporten har altså ikke tatt hensyn til vår tids største helsekrise. Det gjør at rapportens konklusjon står på et tynt grunnlag.

Ny sykehusstruktur må ivareta beredskap for en pandemi. Uten det øker sårbarheten. Lillehammer sykehus har som eneste sykehus mellom Oslo og Trondheim en egen infeksjonsavdeling. Det omfatter både spesialbygde pasientrom med sluser, men også nøkkelpersonell med fagkompetanse innen infeksjonsmedisin og håndtering av smitte.

Derfor har Lillehammer tatt hånd om flest koronapasienter av sykehusene i Innlandet. Et fremtidig akuttsykehus bør ha beredskap for å kunne håndtere en pandemisituasjon. Og det er altså bare Lillehammer som har en slik kapasitet blant dagens sykehus.

Lillehammer er det største sykehuset mellom Oslo og Trondheim. Sykehuset har 1400 årsverk, med blant annet 250 leger og 560 sykepleiere i tillegg til andre viktige yrkesgrupper. Lillehammer har senter for kvinne-barn, nevrologi, mikrobiologi, patologi, klinisk biokjemi, immunologi- og transfusjonsmedisim, revmatologi (Revmatismesykehuset) og infeksjonsavdeling for hele Innlandet.

Det innebærer en betydelig risiko dersom fagmiljøene på Lillehammer bygges ned. Det vil gå utover pasientbehandlingen i den sårbare mellomfasen fram til ny sykehusstruktur er klar. Det kan resultere i at disse funksjonene ikke lenger kan driftes i Innlandet slik at flere pasienter må sendes til Oslo Universitetssykehus.

Det er ikke sikkert man vil klare å bygge opp igjen disse fagmiljøene i et nytt hovedsykehus hvis det skjer. Særlig funksjonene knyttet til kvinne-barn med kvinneklinikk (spesialisert fødeavdeling), barneavdeling og nyfødt intensivavdeling er kritiske å sikre.

Dette er fagområder som ikke finnes på de andre sykehusene i Innlandet, og som derfor vanskelig kan erstattes hvis fagmiljøene på Lillehammer bygges ned.

Opptaksområde til Lillehammer sykehus har desidert lengst reiseveg til sykehus i Innlandet. Fra Lesja og Skjåk er det ca. tre timer kjøring til akuttsykehuset på Lillehammer. Utenom deler av Troms og Finnmark har Nord-Gudbrandsdalen lengst reiseveg til sykehus i landet.

Lillehammer ligger sentralt plassert i Innlandet fylket. Begge de viktigste ferdselsårene mellom Oslo og Trondheim (E6 og Dovrebanen) går gjennom Lillehammer. I tillegg ligger sykehuset sentralt plassert i Lillehammer by hvor mange ansatte kan gå og sykle til sykehuset. Sykehuset ligger bare 10 minutters gange fra togstasjonen som har 29 daglige togavganger.

Ca. 30 000 hytter sokner til Lillehammer sykehus. Ingen andre sykehus i Norge har flere fritidsboliger i sitt opptaksområde. I tillegg kommer overnattinger på hoteller og campingplasser. Behovet for helsetjenester er derfor større enn antall faste innbyggere tilsier, og dette gjelder nå nærmest gjennom hele året ettersom flere tilbringer stadig mer tid på hytta. Denne utviklingen vil bare fortsette.

Hytteforbudet ble innført med bakgrunn i frykt for underkapasitet i helsetjenesten i hytteområdene. Dette argumentet har derfor nå en helt annen tyngde og aktualitet enn tidligere.

Innlandets største sykehus er best egnet som akuttsykehus. Det vil være en betydelig risiko for kvaliteten og kapasiteten i spesialisthelsetjenesten i Innlandet dersom de store fagmiljøene på Lillehammer forvitrer. Det er en risiko Helse Sør-Øst ikke bør utsette pasientene for.

Sosiale medier

Følg oss gjerne på Facebook, Instagram og Twitter!